SZKTT Szociális Szolgáltató Központ

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ

Székhelye: 6758 Röszke, Rákóczi u. 22.
A székhely telefonszáma: 62/573-820
Az intézmény vezetője Kónya Tünde

Közfeladatai

Személyes gondoskodás keretében nyújtott

– Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, nappali ellátás;
– Gyermekjóléti alapellátások: család- és gyermekjóléti szolgálat (gyemekjóléti szolgáltatás), gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

Egészségügyi szolgáltatás keretében végzett

– területi védőnői ellátás

Alaptevékenysége

Szociális alapszolgáltatások

Étkeztetés,
Házi segítségnyújtás,
Tanyagondnoki szolgáltatás,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében családsegítés
Nappali ellátások (Idősek Nappali Ellátása,)

Gyermekjóléti alapellátás keretében:

– Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében gyermekjóléti szolgáltatás
– Bölcsődei ellátás

Egészségügyi ellátások keretében:

– Védőnői Szolgáltatás, anya-, gyermek- és csecsemővédelem

Letölthető dokumentum