SZKTT alapdokumentumok

2004 júliusában a 2004. évi CVII. törvény alapján Szeged MJV és a statisztikai kistérség 12 települési önkormányzata (Algyő, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) megalakították a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet.

Jelenleg 15 település tagja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának. Az újonnan csatlakozott települések: Ferencszállás, Klárafalva és Petőfiszállás.

A többcélú társuláson belül – a jogszabályi felhatalmazás alapján – 2004. november 10. napján megalakult a Kistérségi Fejlesztési Tanács, melynek tagjai a munkaadók-, a munkavállalók képviselői és a civil szervezetek delegált tagjai.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.

A társulás elnöke Dr. Botka László, elnökhelyettesei: Borbásné Márki Márta, Király László, Barna Károly.

A jogszabály által adott lehetőség mellett, a többcélú társulás létrehozásának célja:

 • közszolgáltatások magasabb színvonalon történő, hatékonyabb ellátása
 • kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése,
 • normatív, kiegészítő normatív támogatások igénybe vételének lehetősége megteremtése,
 • továbbá pályázatokon való kistérségi szintű részvétel koordinálása.

A Társulás keretein belül 2005 óta a kistérség településein ellátja a belső ellenőrzési feladatokat, 2007. óta pedig a szociális ellátás feladatait az Egyesített Szociális Intézmény és Szociális Szolgáltató Központon, a gyermekek napközbeni ellátását pedig az SZKTT Óvodáin keresztül.

A társulási megállapodás szerint a települési önkormányzatok együttműködése az alábbi feladatok ellátására irányul:

 • Gyermekek napközbeni ellátása (óvoda, bölcsőde)
 • Egészségügyi feladatok
 • Belső ellenőrzési tevékenység
 • Környezet- és természetvédelem
 • Turisztika
 • Foglalkoztatás
 • Területfejlesztés
 • Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, közösségi ellátások, családsegítés, nappali ellátás
 • Szakosított ellátások: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény
 • Gyermekjóléti alapellátások: család- és gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona
 • Egészségügyi szolgáltatás keretében végzett – területi védőnői ellátás – járóbeteg-, fekvőbeteg szakellátás, rehabilitáció
 • Orvosi ügyelet

 

Letölthető dokumentum