SZKTT Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.
Tel: 62/425-177
Fax: 62/321-700
E-mail: titkarsag@egyszocint.ritek.hu

Közfeladata

Személyes gondoskodás keretében:

– Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, közösségi ellátások, családsegítés, nappali ellátás;

– Szakosított ellátások (bentlakásos, ill. tartós bentlakásos intézmény formájában): ápolást, gondozást nyújtó intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény;

– Gyermekjóléti alapellátások: család- és gyermekjóléti szolgálat (gyermekjóléti szolgáltatás), gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona.

Egészségügyi szolgáltatás keretében végzett – területi védőnői ellátás – járóbeteg-, fekvőbeteg szakellátás, rehabilitáció

Alaptevékenysége

Szociális alapszolgáltatások:

Étkeztetés, népkonyha
Házi segítségnyújtás,
Tanyagondnoki szolgáltatás,
Közösségi ellátás (szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony-küszöbű ellátás),
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében családsegítés
Nappali ellátások (Idősek Nappali Ellátása, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Nappali Melegedő, Nappali ellátás szenvedélybetegek részére)

Szociális szakosított ellátás keretében:

– Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése
– Hajléktalanok átmeneti elhelyezése (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás)
– Rehabilitációs ellátás szenvedélybetegek részére

Gyermekjóléti alapellátás keretében:

– Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében gyermekjóléti szolgáltatás
– Bölcsődei ellátás
– Családok átmeneti otthona
– Gyermekek átmeneti otthona

Egészségügyi ellátások keretében:

– Védőnői Szolgáltatás
– SOS Lelki segély szolgálat
– Járó- és fekvőbeteg-ellátás, rehabilitáció

Letölthető dokumentum

 

Weboldal

SZKTT ESZI weboldala