SZKTT Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK)

A SZKTT Szociális Szolgáltató központ fenntartója a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása. Az intézményvezető kinevezése vagy megbízása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a társulási tanács elnöke hatáskörébe tartozik. Társulás elnöke az intézményvezető munkáltatója. Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a hat településen működő intézményegységeknél dolgozók felett. Az általános helyettes Tovább …

SZKTT Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel: 62/425-177 Fax: 62/321-700 E-mail: titkarsag@egyszocint.ritek.hu Közfeladata Személyes gondoskodás keretében: – Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, közösségi ellátások, családsegítés, nappali ellátás; – Szakosított ellátások (bentlakásos, ill. tartós bentlakásos intézmény formájában): ápolást, gondozást nyújtó intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény; – Gyermekjóléti alapellátások: család- és gyermekjóléti szolgálat (gyermekjóléti Tovább …

SZKTT Óvodái

Szegedi Kistérség Többcélú Társaság Óvodái Székhely: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2. Telefon: 62/271-311 Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Telefon: 62/551-603 Email: ovodak(kukac)kisterseg-szegedi.hu SZKTT Óvodái közfeladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 13. par. (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás. SZKTT Óvodái alaptevékenysége A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. Tovább …