Nyitólap

Szeretettel köszöntöm Önöket az SZKTT Szatymazi Barackvirág Óvoda honlapján!

 

Szeretném Önöket tájékoztatni a honlapon lévő információk segítségével a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda keretében végett szakmai munkáról és az intézmény tevékenységét érintő változásokról.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata jogutódjaként, 2013. január 1-én jött létre, azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen a feladat-ellátáshoz csatlakozó települési önkormányzatoknak a köznevelési feladataik szakszerű és hatékony megszervezéséhez. Az óvoda szervezeti kerete megváltozott 2021. szeptember 1-én, így létrejött az SZKTT Szatymazi Barackvirág Óvoda.

Szatymazon 6 csoportban látja el az intézmény az óvodás korú gyermekek nevelését. A pedagógiai munkát 13 óvodapedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 6 dajka és 2 pedagógiai asszisztens segítségével végzi. Az óvodapedagógusok szakmailag nyitottak, képzettek, tájékozottak, alapos, elmélyült pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudással rendelkeznek. A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak is felkészültek a gondozó-nevelőmunkában való aktív részvételre.

Az intézmény önállóan készített helyi pedagógiai programja alapján valósítja meg nevelési célkitűzéseit, feladatait. Nevelőtestületünk gyermekközpontú szemléleten alapuló nevelő – fejlesztő munkája biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott gyermeki személyiség teljes kibontakozását, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával az egyenlő hozzáférést, a gyermeki szükségletek kielégítését, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását, a teremtett világ és az ember által létrehozott környezet védelmét.

Fontosnak tartjuk, hogy

 • gyermekeink szeretetteljes légkörben, érzelmi biztonságban töltsék óvodás napjaikat
 • gyermekeink számára öröm legyen a világ megismerése, melyet sok-sok játékos tevékenységen, tapasztalatszerzésen keresztül biztosítanak óvodapedagógusaink
 • gyermekeink a legoptimálisabb mértékben fejlődjenek, természetesen önmagukhoz mérten
 • a családi nevelésre támaszkodva közösen adjunk esélyt minden gyermek számára
 • a szülőkkel harmonikus, konstruktív kapcsolatot alakítsunk ki

Arra törekszünk, hogy gyermekeink:

 • érdeklődőek, kiegyensúlyozottak legyenek
 • képességeik megfelelően fejlődjenek
 • örömteli, élmény gazdag időt töltsenek az óvodában, ezáltal lehetővé téve a zökkenőmentes iskolakezdést
 • fedezzék fel az ismeretszerzés örömét, élvezzék a játékos tanulást
 • fogadják el egymást, legyenek képesek baráti kapcsolatokat kialakítani
 • adják meg a tiszteletet gyermektársaiknak és a felnőtteknek egyaránt
 • szeressenek óvodába járni, bízzanak óvodapedagógusainkban, a felnőttekben

Büszke vagyok az SZKTT Szatymazi Barackvirág Óvodában  folyó pedagógiai munkára, kollégáimra és a gyermekeinkre. Köszönöm a fenntartónak és támogatóinknak a segítséget, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon családias, derűs környezetben, a boldog gyermekkor biztosításával teremthetjük meg a gyermeki személyiség szabad kibontakozásának optimális feltételeit.

 

Tisztelettel:

Marótiné Balogh Zita
igazgató

Székhely: 6763 Szatymaz, József Attila u.3.
Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
tel.: +36-30-822-7148
e-mail: ovodak(kukac)kisterseg-szegedi.hu