Rendezvények 2013

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség tagóvodáiban

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067

Rendezvények

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáiban óvodás gyermekeink számára 2013. november 5-én játékos környezetvédő vetélkedőt szerveztünk.

Célunk: a környezettel való együttélésre nevelés, amely magában foglalja a környezet tényleges védelmét, beleértve a természetes és a mesterséges környezetet is.

Olyan szokások, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához.
 
A gyermekek előzetes tapasztalataikról, élményeikről, tudásukról játékos vetélkedő során adtak számot.

 

1. SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Móra utcai feladat ellátási helyén 25 gyermek,
Felszabadulás utcai feladat ellátási helyén 30 gyermek vett részt a rendezvényen.

 

2. SZKTT Óvodái Pipacs Óvoda
Kis krt-i feladat ellátási helyén 73 gyermek,
Iskola utcai feladat ellátási helyén 71 gyermek,
Rákóczi utcai feladat ellátási helyén 48 gyermek,
Kölcsey utcai feladat ellátási helyén 46 gyermek vett részt a rendezvényen.

 

3. SZKTT Óvodái Szatymazi Óvodában 128 gyermek vett részt a rendezvényen.

 

4. SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvodában 41 gyermek vett részt a rendezvényen.

 

Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)