Továbbképzések 2013

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség tagóvodáiban
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067
Továbbképzések 2013

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáiban szakmai továbbképzéseken az óvodapedagógusok és a dajkák szakmai kompetenciájukat fejleszthetik.

Megvalósult továbbképzések / 2013

1. 2013. június 26-28.: 9 fő óvodapedagógus vett részt a „Projektmenedzsment alapelemei, felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására” című 30 órás továbbképzésen.

2. 2013. október 9-11.: 18 fő óvodapedagógus hallgatott előadásokat a „Professzionális pedagógiai kommunikáció, integráló óvodai/iskolai környezetben” című 30 órás továbbképzésen.

3. 2013. október 16-18.; 2013.november 6-8. és 2013. november 13-15.: összesen 67 fő (óvodapedagógus és dajka) 30 órás továbbképzése valósult meg 3 csoportban, „Élhető környezet ma és a jövőben / Környezettudatos magatartásra nevelés” címen.

4. 2013. november 20-22.: 18 fő óvodapedagógus vett részt a „Tehetséggondozás-tehetségbarát környezet mindenkinek” című 30 órás továbbképzésen.

Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)