Továbbképzések 2014

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség tagóvodáiban

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067

Továbbképzések 2014

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáiban 2014. január és március hónapban szakmai továbbképzéseken vettek részt az óvodapedagógusok és a dajkák.

Megvalósult továbbképzések / 2014

1. „Óvodából az iskolába zökkenőmentesen” című 30 órás továbbképzés 45 óvodapedagógus és 22 dajka részére 3 csoportban:
január 15-17.
január 22-24.
január 29-31.
 
2. „Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés az Alapprogram tükrében – Az óvoda-iskola átmenet, az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani megsegítése” címmel hallgatott 67 fő előadásokat 30 órás továbbképzés keretében 3 csoportban:
 
március 5-7.
március 19-21.
március 26-28.
 
Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)