Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a dél-alföldi régióban – DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001

Projekt adatok

Projekt címe: REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
Projekt azonosító kód: DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001
Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem,
Konzorciumi tag: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 2,549 milliárd Ft
Konzorciumi tag támogatási összege: 200 656 695 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Kivitelezés helyszíne: 6763 Szatymaz, Kossuth L. u. 1.
Kivitelezés tervezett kezdete: 2013. 06. 09.

Projekt leírás

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Rehabilitációs Centrum Szeged városában 23 évvel ezelőtt alakult elsőként az országban, mely integrált ellátási formában látja el a szenvedélybetegek kezelésének feladatát. A Centrum különböző szervezeti egységekre tagozódik. A szervezeti egységek egy telephelyen, a 6726 Szeged, Fésű u. 4 sz. alatt működnek. Az intézmény 2011-ben konzorciumi tagként sikeresen nyújtotta be DAOP-4.1.2/ B-11, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatát. A projekt keretében a Szatymaz Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Centrum fenntartója – a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – számára használatba adott ingatlan felújítására, bővítésére kerül sor, összesen bruttó 849,3 m2 alapterületen létrehozva a felnőtt és gyermek addiktológiai ellátás biztosítására is alkalmas intézményt.

A Centrum keretei között működik Ambulancia, Alacsonyküszöbű Közösségi Ellátás, Nappali és Rehabilitációs Intézet. Az általános szakmai cél az illegális drogokat használók, illetve más szenvedélyekkel küzdők kezelése, gondozása, ellátása. A Rehabilitációs Centrum részlege, Szeged és kistérsége, illetve Csongrád és Bács-Kiskun megye egyetlen ilyen szolgáltatást biztosító intézménye. Mindezek alapján
elsődlegesen ezekről, a területekről fogad szenvedélybeteg klienseket, ugyanakkor speciális, területhez nem köthető tevékenysége révén az intézmény az egészségügyi törvény alapján köteles fogadni az ország bármely területéről az ellátásába jelentkező klienseket is. A rehabilitáció a gyógyulni vágyó szenvedélybetegek részére hosszú távú bentlakásos terápiás programmal működik, jelenleg az engedélyezett 10 férőhellyel. A rehabilitáció szakmai feladatait jelenleg 6 fő szociális munkás látja el a szükséges pszichiáter és pszichológus elérhetősége mellett.

A projekt közvetlen célja egy versenyképesebb Szenvedélybeteg Rehabilitációs Centrum, valamint egy integrált addiktológiai centrum – ezen belül a gyermek addiktológia – létrehozása a Dél- alföldi régió szenvedélybeteg-ellátásának javítása érdekében. A feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítása is lehetővé válik jelen pályázaton belül, amely eszközök a minimumfeltételek teljesítését figyelembe véve, a
szakmai feltételekre tekintettel kerültek betervezésre. A fejlesztés révén 18 ágyas addiktológiai ellátásra nyílik lehetőség, a jelenlegi 10 ágyhoz igényelt 8 ágyas többletkapacitás biztosításával, amely többletkapacitás a gyermek (ifjúsági) addiktológiai rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódik. Az ellátást az intézmény a jelenleg kialakítás alatt álló szakmai protokoll és személyi feltételek szerint biztosítja a fejlesztés megvalósulását követően.

A konzorciumi tag Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szatymaz Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Szatymaz, Kossuth L. u. 1. számú ingatlanán álló, korábban általános iskola céljára használt, jelen állapotában használaton kívüli, szabadon álló, földszintes két darab épületből, azok bővítésével és átalakításával bentlakásos rehabilitációs otthont kíván kialakítani.

Teljesen új ellátási formaként kerül kialakításra a Szenvedélybeteg Rehabilitációs Centrum.

A projekt közvetlen célja egy modernebb Szenvedélybeteg Rehabilitációs Centrum, valamint egy integrált addiktológiai centrum – ezen belül a gyermek addiktológia – létrehozása a rendelkezésre álló új szatymazi telephely fejlesztésével, a Dél-alföldi régió szenvedélybeteg-ellátásának javítása érdekében. A fizikai környezetből való kiemelés, és egy új biztonságos, „szermentes” környezet biztosítása. A rehabilitáció hatékonyságának növelésével a rehabilitált betegek rehabilitáció utáni visszaesésének csökkentése. A fejlesztés révén az érintett kliensek, szenvedélybetegek számára a rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége jelentősen javuljon. Korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, ezzel együtt a munkafeltételek javítása.

A projekt eredménye több mint bruttó 16 millió Ft értékben új terápiás eszköz/műszer/ higiéniai eszköz, bútor/mobília és IT-eszköz beszerzése, illetve a fejlesztéssel létrejön egy 849,3 m2 bruttó alapterületű teljes körűen akadálymentes Szenvedélybeteg Rehabilitációs Központ. Ezen kívül a rehabilitáció hatékonyságát növelő szakmai együttműködések valósulnak meg. Mindemellett a Centrum célcsoportja számára könnyebben elérhetővé válik a magas színvonalú rehabilitációs ellátás, jelentősen csökkentve ezzel a társadalmi esélykülönbségeket, növelve az ellátórendszer hatékonyságát és igazságosságát.

Kapcsolat

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: 62/ 551-600
Fax: 62/ 551-608
E-mail: info(kukac)kisterseg-szegedi.hu
Honlap: www.kisterseg-szegedi.hu

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Központi telefonszám: +36 62 561-920
Központi e-mail: info(kukac)darfu.hu
Honlap: www.darfu.hu

 

Képgaléria

Kivitelezési munkálatok előtt (2013. 08. 15.)

 

Kivitelezési munkálatok után (2015. 08. 15.)