Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése – DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002

Projekt bemutatása

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás, mint főpályázó (6 település: Algyő, Deszk, Szeged, Zsombó, Tiszasziget, Újszentiván) konzorciumban Bordány, Forráskút, Üllés községek önkormányzatával (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel) összefüggő közösségi közlekedési hálózatának összehangolt infrastruktúrafejlesztését valósítja meg. A projekt fő eleme a közösségi hely- és településközi buszközlekedés infrastrukturális fejlesztése.

A projekt célja Szeged, Algyő, Deszk, Forráskút, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó, Üllés és Bordány települések vonatkozásában a közösségi autóbusz közlekedés összehangolt infrastrukturális fejlesztése és koordinációjának javítása, a közlekedési kapcsolatok modernizációja, a közlekedési módok közti kapcsolat erősítése. (buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, fizikai állapotának javítása; kapcsolódó vonalas infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítése, akadálymentesítés, közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kihelyezése, intermodális kapcsolatok segítése (parkolók, kerékpártárolók), zöldterület kialakítása, utcabútorok elhelyezése.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 315 800 883 Ft.
Projekt összköltsége: 332 364 675 Ft
Projekt támogatás tartalma: 315 749 044 Ft
Támogatási intenzitás: 95,000783 %

 

Tevékenységek

 • 93 db autóbusz-megállóhely építési munkái (megállóhely kialakítása, illetve felújítása akadálymentesítéssel),
 • 2 -2 db buszparkoló és buszforduló építési munkái,
 • 2 db személygépkocsi parkoló kialakítás,
 • zöldterület rendezési munkák
 • 48 db utasváró építése (41 db új építés és 7 db felújítás), amelyből 37 db napelemes világítású, továbbá
 • 93 db utastájékoztató tábla,
 • 81 db szemétkosár
 • 56 db pad,
 • 202 db kerékpártámasz illetve tároló telepítése autóbusz megállóhelyeken.
 • 1 db interaktív utastájékoztató tábla
 • 5 db sebességmérő telepítése

 

Résztvevő települések

Szeged, Algyő, Deszk, Forráskút, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó, Üllés és Bordány

 

Támogató szervezet

Támogatónk: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.hu

A jelenlegi nyertes pályázatban vállalt feladatok elvégzésére a Többcélú Társulás 315 749 044 Ft támogatást nyert.

A projekt az Európai Unió támogatásával, A Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

 

Közbeszerzés

A projektben az építési tevékenységekre kiírt közbeszerzései lezaljottak, a letölthető fájlok közt találhatóak a közbeszerzések dokumentumai.

 

Nyilvánosság

 

Hírek

A projekt előkészítési munkáit 2009. nyarán kezdtük meg.
A pályázat 2009.11.03-én érkezett be az Irányító Hatósághoz
Támogató döntés született 2010.11.24-én a pályázat megvalósításához
A Támogatási Szerződés hatályba lépett 2011.04.26-án a Közreműködő Szervezet aláírásával.
A tervek elkészítését és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2012. szeptember 19-én megtörtént a kivitelezési szerződés aláírása. A nyertes pályázó a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
A galériában fényképek találhatók.
A projekt zárására  2013. április hónapban kerül sor.

 

Képgaléria: terepen