Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón – DAOP-4.1.3/A-09-2009-0014

Projekt bemutatása

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint Kedvezményezett, támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése című pályázati felhívás keretében a ?Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón? című, DAOP-4.1.3/A-09-2009-0014 azonosító számú projektje megvalósítására.

A projekt keretiben a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladatellátási helye számára új akadálymentes és minden igényt kielégítő épület megépítésére és tárgyi feltételeinek javítására kerül sor. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások színvonalának emelése, az ellátottak és a dolgozók körülményeinek javítása a cél. A fejlesztés kapcsán informatikai, irodai és udvari eszközök beszerzésére is sor kerül.

A pályázat zárásának várható időpontja: 2011. augusztus

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 47 414 574 Ft.

 

Támogató

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.hu

A pályázatot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint intézményfenntartó nyújtotta be és nyerte meg a támogatást. 2010. május 28-án a Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a Támogatási szerződést aláírta.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 47 414 574 Ft.

A projekt összköltsége: 52 694 570 Ft

A saját erő: 5 279 996 Ft.

A Társulási Tanács 116/2009. (XII.10.) P.T. határozatában az önerőre kötelezettségvállalást tett, azt a 2009-es költségvetésében biztosította azzal, hogy a pályázat sikeressége esetén a megvalósításról az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően gondoskodik.

 

Projekt elemek

 

A projekt kereteiben a SZKTT Humán Szolgáltató Központ zsombói feladatellátás számára ?Zsombó, Alkotmány u. 6. szám alatt – új akadálymentes és minden igényt kielégítő épület megépítésére és tárgyi feltételeinek javítására kerül sor. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások (a jelenlegi telephelyen a Mária u. 2.sz. alatt) színvonalának emelése, az ellátottak és a dolgozók körülményeinek javítása a cél. A fejlesztés kapcsán informatikai, irodai és udvari eszközök beszerzésére is sor kerül.

Az új épület bruttó alapterülete: 252,71 m2 lesz. A tervezett építés elengedhetetlen, a szakmai munkához szükséges terek, és a jogszabályok által előírt szociális helyiségek kialakításához. Az elkészült tervek alapján az Alkotmány utcai épületben kialakításra kerül::

 • az előtér, mely váróként funkcionál
 • a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat gondozóinak két külön iroda,
 • a házigondozóknak 1 nagyobb iroda,
 • férfi és női akadálymentes illemhelyek (személyzetnek külön kialakított) 8-10 személyes tárgyaló helyiség
 • tágas közösségi tér a szociális munkához kapcsolódó nagyobb létszámú összejövetelekhez
 • a gazdasági helyiségcsoportban: melegítőkonyha, szállítóedény mosogató, kamra, gépészeti helyiség
 • a belső udvaron széles (akadálymentes terasz)
 • az udvarban akadálymentes parkoló
 • az udvaron a hátsó részben parkosítás és a ház előtt előkert lesz kialakítva.

 

Egyéb, a projekt keretében elvégzendő tevékenységek

 

 • Akadálymentesítés – az esélyegyenlőséget az épület építése során szem előtt tartjuk. A készülő terveket rehabilitációs szakmérnökkel véleményeztettük.
 • Nyilvánosság biztosítása – szükséges táblák készíttetése, sajtómegjelenések, zárórendezvény szervezése.
 • Közbeszerzés – a kivitelező kiválasztására. Ezután szükség az eszközök (jármű, IKT eszközök, bútorok) szállítójának közbeszerzés útján történő kiválasztására (több nyertes pályázat esetén az egybeszámolás miatt lehet szükség erre).
 • Műszaki ellenőrzés – a kivitelezés műszaki megfelelősségének ellenőrzését, a beruházó érdekeinek szem előtt tartásával végzi a kiválasztott szakember.
 • Jogi szakértő – a projekt megvalósítása alatt felmerülő jogi kérdések tisztázása, a megkötésre kerülő, megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó szerződések előkészítése a feladata.
 • IKT hálózat kiépítése – a tevékenységre a pályázó azon célja eléréséhez van szükség, mely szerint egy kistérségi komplex szociális informatikai hálózatot kíván létrehozni a hatékonyabb munkavégzés, kapcsolattartás céljából. A fejlesztésre kerülő telephelyen ilyen jellegű infrastruktúra jelenleg nincsen, ezért azt teljes egészében ki kell építeni.

A projektmenedzsmentnek van tapasztalata hasonló jellegű projektek előkészítésében, lebonyolításában, így a projektben tervezett fejlesztés megvalósítása biztosítható ezen oldalról.

 

A zsombói szociális központ által ellátott szolgáltatások a következők:

 • gyermekjóléti szolgálat
 • családsegítés
 • házi segítségnyújtás
 • szociális étkeztetés

 

Közbeszerzés

 

A projekt építési kivitelezésre kiírt közbeszerzése lezajlott, a letölthető fájlok közt találhatóak a közbeszerzések dokumentumai. A többi projektelem esetében 3 árajánlat bekérésével történt a vállalkozó kiválasztása.

 

Nyilvánosság

 

A nyilvánosság biztosításával, a lakosság tájékoztatásával a pályázó Szegedi Kistérség Többcélú Társulása külső vállalkozót bízott meg. A feladatuk közé tartozott többek közt ezen honlap aloldal elkészítése, valamint Hirdető táblák készítése, sajtómegjelenés generálása, záró rendezvény szervezése és egyéb feladatok.

 

Hírek

 

 • A projekt előkészítési munkáit 2009. nyarán kezdtük meg.
 • A pályázat 2009.12.02-én érkezett be az Irányító Hatósághoz
 • Támogató döntés született 2010.03.22-én a pályázat megvalósításához
 • A Támogatási Szerződés hatályba lépett 2010.05.28-án a Közreműködő Szervezet aláírásával.
 • A kiviteli tervek elkészítését és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2010. december 17-én megtörtént a kivitelezési szerződés aláírása. A nyertes pályázó a Zsombó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A kivitelezés befejezése szerződés szerint 2011. májusban történik meg.
 • Jelenleg az építési kivitelezés zajlik. (A galériában fényképek találhatók)
 • A projekt zárására várhatóan 2011. augusztus hónapban kerül majd sor.

 

Kép

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón
DAOP-4.1.3/A-09-2009-0014 – Kép