Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kálvária sugárúti telephelyén

Széchenyi 2020

INFOBLOKK

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

Főbb pályázati adatok

Pályázó neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kálvária sugárúti telephelyén

Szerződés száma: TOP-6.6.2-15-SG1-2016-00008

Támogatás összege: 195 789 590 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.17.

A projekt megvalósításának várható ideje: 2020. III. negyedév

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretein belül az SZKTT ESZI Szeged, Kálvária sgt. 45. szám (hrsz.: Szeged III. 25241) alatti 650 adagos Konyha bővítését kívánjuk megvalósítani. A pályázó Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek felújítását, fejlesztését tűzte ki célul. Az egyik ilyen létesítmény a Kálvária sugárúti Szociális Otthon épületében működő főzőkonyha, mely jelenleg 650 adagos. A felújítás mellett, a főzőkonyha kapacitását 1000 adagosra kívánjuk növelni, ami így képes lesz ellátni több bentlakásos intézményt és a szociális étkeztetés megnövekedett igényeit. A meglévő konyha kismértékű alapterületi bővítésével, belső átalakításokkal, egyes berendezések cseréjével, ill. néhány új beszerzésével alkalmassá tehető a tervezett adagszámra való főzésre, tálalásra.

A konyha kapacitásának bővítése, magával vonja a dolgozói létszám emelkedését is. A megnövelt számú dolgozói létszámra a szociális helyiségek átalakításra, bővítésre kerülnek kettős szekrényes öltözővel, előtérből nyíló, üzemi illemhellyel, és megfelelő számú zuhanyzóval, a gazdasági bejárat mellett.

A fejlesztéssel megteremthető annak a lehetősége, hogy a főzőkonyha fogadni és kezelni tudja a szükséges mennyiségű alapanyagokat. Továbbá a berendezések számának, méretének növelésével lehetővé válik a tervezett 1000 fős adagszámra való reggeli-, tízórai-, ebéd-, uzsonna-, és vacsorakészítés, tálalás és a kiszállítás a tálalókonyhákra, valamint a mosogatás a főzéskor keletkező edények, illetve a szállítóedények tekintetében.

A tervezett főzőkonyha teljes helyszíni előkészítésű. A főzőkonyhán a korszerű táplálkozást segítő technológia kerül alkalmazásra a részben meglévő és a betervezett sütő-, főző-, pároló berendezésekkel.

A főzőkonyha méretezésénél a megadott számú felnőtt létszám volt a meghatározó. Az ellátott korcsoportnak előírt energiaszükségleti értékek betartása érdekében az adagszámhoz szükséges nyersanyag – kiszabat alapján lett a főzőkonyha méretezve.

Jelenleg a szociális szolgáltatás teljes  ellátásához a saját főzőkonyhán előállított adagszám mellett Külső szolgáltatótól is szükséges a készétel beszerzése. A kapacitásbővítésssel meg tudjuk oldani a saját konyhán előállított adagszám növelését amivel csökkenteni tudjuk a külső szolgáltatóktól történő beszerzést. A saját előállítással és az alapanyagok nagyobb tételben történő beszerzésével olcsóbbá és költséghatékonyabbá válik az előállítás. A nagyobb adagszámok költséghatékonyabb alapanyagbeszerzést is jelentenek. A beruházás megvalósításával lehetővé válik a teljes szociális étkeztetéshez közel elegendő adagszám előállítása, amivel így csökkenthetők a szociális étkeztetés fajlagos költségei.

Egyéb, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, eszközbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

TÁMOGATÓ

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 195 789 590 Ft (bruttó)

Támogatás intenzitás: 100 %

KÖZBESZERZÉSEK

A projekt megvalósítása során az építési tevékenységre közbeszerzési eljárást szükséges kiírni, melynek előkészítése folyamatban van.

Az építési kivitelezés megvalósítása után az eszközbeszerzés következik, valamint az új épület használatbavételi, valamint működési engedélyeztetése. A projekt teljes megvalósítása várhatóan 2020. III. negyedévben történik meg.

A projektben az építési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az építés várhatóan 2020. II. negyedévében fejeződik be.

Az építési kivitelezés megvalósítása után az eszközbeszerzés következik, valamint az új épület használatbavételi, valamint működési engedélyeztetése. A projekt teljes megvalósítása várhatóan 2020. III. negyedévben történik meg.

Az eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzés összeállítása folyamatban van.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

 

KÉPGALÉRIA