Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kálvária sugárúti telephelyén

Széchenyi 2020

INFOBLOKK

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

Főbb pályázati adatok

Pályázó neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kálvária sugárúti telephelyén

Szerződés száma: TOP-6.6.2-15-SG1-2016-00008

Támogatás összege: 190 267 439 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.17.

A projekt megvalósításának dátuma: 2022.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretein belül az SZKTT ESZI Szeged, Kálvária sgt. 45. szám (hrsz.: Szeged III. 25241) alatti 650 adagos Konyha bővítését valósítottuk meg. A pályázó Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek felújítását, fejlesztését tűzte ki célul. Az egyik ilyen létesítmény a Kálvária sugárúti Szociális Otthon épületében működő főzőkonyha, mely 650 adagos volt. A felújítás mellett, a főzőkonyha kapacitását 1000 adagosra növeltük, ami így képes ellátni több bentlakásos intézményt és a szociális étkeztetés megnövekedett igényeit. A meglévő konyha kismértékű alapterületi bővítésével, belső átalakításokkal, egyes berendezések cseréjével, ill. néhány új beszerzésével alkalmassá vált a tervezett adagszámra való főzésre, tálalásra.

A konyha kapacitásának bővítése, magával vonja a dolgozói létszám emelkedését is. A megnövelt számú dolgozói létszámra a szociális helyiségek átalakításra, bővítésre kerültek kettős szekrényes öltözővel, előtérből nyíló, üzemi illemhellyel, és megfelelő számú zuhanyzóval, a gazdasági bejárat mellett.

A fejlesztéssel megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a főzőkonyha fogadni és kezelni tudja a szükséges mennyiségű alapanyagokat. Továbbá a berendezések számának, méretének növelésével lehetővé válik a tervezett 1000 fős adagszámra való reggeli-, tízórai-, ebéd-, uzsonna-, és vacsorakészítés, tálalás és a kiszállítás a tálalókonyhákra, valamint a mosogatás a főzéskor keletkező edények, illetve a szállítóedények tekintetében.

A megvalósult főzőkonyha teljes helyszíni előkészítésű. A főzőkonyhán a korszerű táplálkozást segítő technológia kerül alkalmazásra a részben meglévő és a betervezett sütő-, főző-, pároló berendezésekkel.

A főzőkonyha méretezésénél a megadott számú felnőtt létszám volt a meghatározó. Az ellátott korcsoportnak előírt energiaszükségleti értékek betartása érdekében az adagszámhoz szükséges nyersanyag – kiszabat alapján lett a főzőkonyha méretezve.

A fejlesztés előtt a szociális szolgáltatás teljes  ellátásához a saját főzőkonyhán előállított adagszám mellett Külső szolgáltatótól is szükséges volt a készétel beszerzése. A kapacitásbővítésssel meg tudjuk oldani a saját konyhán előállított adagszám növelését amivel csökkenteni tudjuk a külső szolgáltatóktól történő beszerzést. A saját előállítással és az alapanyagok nagyobb tételben történő beszerzésével olcsóbbá és költséghatékonyabbá válik az előállítás. A nagyobb adagszámok költséghatékonyabb alapanyagbeszerzést is jelentenek. A beruházás megvalósításával lehetővé válik a teljes szociális étkeztetéshez közel elegendő adagszám előállítása, amivel így csökkenthetők a szociális étkeztetés fajlagos költségei.

Egyéb, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, eszközbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

TÁMOGATÓ

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 190 267 439 Ft (bruttó)

Támogatás intenzitás: 100 %

Ezen felül a projekt 112 218 873 Ft kiegészítő támogatásban részesült, mely a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával került finanszírozásra.

KÖZBESZERZÉSEK

A projekt megvalósítása során az építési tevékenységre és az eszközök beszerzésére is több közbeszerzési eljárást volt szükséges kiírni.

Az építési kivitelezés megvalósítása után az eszközbeszerzés (bútorok, szőnyegek, függönyök, konyhatechnológiai berendezések) beszerzése is megtörtént. A működési engedélyt a telephely megkapta. A projekt zárása 2022.06.30.-án megtörtént.

 

KÉPGALÉRIA