Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft. a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a következő közhasznú tevékenységet végzi:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13.
alapján „13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok” körében:

–Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait.
–A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.
–Kidolgozza a kistérség területfejlesztési koncepcióját, részt vesz az egyéb programozási feladatokban.

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6 § a) és b) pontja alapján, közösségi társadalmi tevékenység, együttműködés a helyi közösségekkel, szervezetekkel.

Letölthető dokumentum