Tiszaszigeti szociális intézmény fejlesztése – DAOP-4.1.3/A-11-2012-0022

Projekt bemutatása

Főbb pályázati adatok

Pályázat címe: Tiszaszigeti szociális intézmény fejlesztése
Projekt azonosító: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0022
Kedvezményezett: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
Támogatás összege: 46 991 600 Ft
Kivitelezés helyszíne: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. (Hrsz.: 148/2)

Tiszaszigeti szociális intézmény fejlesztése

2014.03.24.

A projekt a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. (Hrsz.: 148/2) szám alatti telephelyén új épület építésére és tárgyi feltételeinek kialakítására irányult. Az épületben helyet kap a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkezetés ellátások. A megépült épületben kialakításra került két iroda váróval, tárgyalóval, akadálymentes vizesblokk, teakonyha, mosókonyha, garázs és egy raktár. Az iroda berendezését, IKT eszközök, kerékpárok, valamint egy személygépjármű beszerzése is megvalósult a projekt keretében.

A projekt átfogó célja a nem megfelelő infrastrukturális körülmények miatt viszonylag alacsony hatékonysággal működő alapszolgáltatásokkal rendelkező, elöregedő településen a rászoruló lakosság minél teljesebb körű ellátása. Emellett a településszerkezetből adódóan kiterjedt külterülettel és hiányos közlekedési infrastruktúrával rendelkező községben a helyi igényeknek megfelelően kialakított, az
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító rendszerek tökéletesítése és infrastrukturális fejlesztése.
Konkrét célunk hogy a házi gondozók rendszeresen eljussanak a gondozottakhoz, a klienseknek színvonalas ellátást tudjanak nyújtani, hosszú távon bővüljön az ezen ellátásban részesülők köre. A gépjármű használatával jobb minőségű szolgáltatást kínáljon az intézmény az ellátottak részére, színesítsük az idősek és rászorulók programlehetőségeit, segítsük a dolgozók munkáját, az ellátottak szolgáltatásokhoz való hozzájutását.

A projektben az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 46 991 600 Ft.

Támogatás

A projektben az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 46 991 600 Ft.

A projekt elszámolható összköltsége: 49 464 842 Ft

Támogatás intenzitás: 95 %

 

Nyilvánosság

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Tiszaszigeti szociális intézmény fejlesztése”
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0022

A projekt a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. (Hrsz.: 148/2) szám alatti telephelyén új épület építésére és tárgyi feltételeinek kialakítására irányult. Az épületben helyet kap a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkezetés ellátások. A megépült épületben kialakításra került két iroda váróval, tárgyalóval, akadálymentes vizesblokk, teakonyha, mosókonyha, garázs és egy raktár. Az iroda berendezését, IKT eszközök, kerékpárok, valamint egy személygépjármű beszerzése is megvalósult a projekt keretében.

A projekt átfogó célja a nem megfelelő infrastrukturális körülmények miatt viszonylag alacsony hatékonysággal működő alapszolgáltatásokkal rendelkező, elöregedő településen a rászoruló lakosság minél teljesebb körű ellátása. Emellett a településszerkezetből adódóan kiterjedt külterülettel és hiányos közlekedési infrastruktúrával rendelkező községben a helyi igényeknek megfelelően kialakított, az
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító rendszerek tökéletesítése és infrastrukturális fejlesztése.
Konkrét célunk hogy a házi gondozók rendszeresen eljussanak a gondozottakhoz, a klienseknek színvonalas ellátást tudjanak nyújtani, hosszú távon bővüljön az ezen ellátásban részesülők köre. A gépjármű használatával jobb minőségű szolgáltatást kínáljon az intézmény az ellátottak részére, színesítsük az idősek és rászorulók programlehetőségeit, segítsük a dolgozók munkáját, az ellátottak szolgáltatásokhoz való hozzájutását.

A projektben az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 46 991 600 Ft.

További információ:
Szekeres Péter pályázati tanácsadó
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon: 06 62/551-607

 

Hírek

 

A projekt előkészítési munkáit 2011. őszén kezdtük meg.
A pályázatot 2012.01.09-én nyújtottuk be az Irányító Hatósághoz.
A pályázat támogatása 2012.07.24-én történt meg.
A Közreműködő Szervezet, MAG Zrt-vel a Támogatási Szerződést 2012.10.16-án írtuk alá. Ez a Szerződés
hatályba lépésének dátuma.
A kiviteli tervek elkészítését és az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2013. június 10-én kötöttünk vállalkozási szerződést a nyertes kivitelező céggel.
Az építés még a nyár elején elkezdődött és a szerződés szerinti befejezési határideje 2013. szeptember 30 volt.
A kivitelező a szerződés szerinti határidőnek megfelelően elvégezte az építési munkákat
A projekt végső zárása 2014 május 30-án és záró ellenőrzése 2014. június végén történt meg.

 

Képgaléria

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.