Nyitólap

Szeretettel köszöntöm Önöket az SZKTT Óvodái honlapján!

Szeretném Önöket tájékoztatni a honlapon lévő információk segítségével, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái keretében végett szakmai munkáról és az intézmény tevékenységét érintő változásokról.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata jogutódjaként, 2013. január 1-én jött létre, azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen a feladat-ellátáshoz csatlakozó települési önkormányzatoknak a köznevelési feladataik szakszerű és hatékony megszervezéséhez.

A tagóvodák életét is meg kívánjuk ismertetni a látogatókkal. A négy településen, Deszken, Ferencszálláson, Szatymazon és Újszentivánon 14 csoportban látja el az intézmény az óvodás korú gyermekek nevelését. A pedagógiai munkát 30 óvodapedagógus 14 dajka és 2 pedagógiai asszisztens segítségével végzi. Az óvodapedagógusok szakmailag nyitottak, képzettek, tájékozottak, alapos, elmélyült pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudással rendelkeznek. A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak is felkészültek a gondozó-nevelőmunkában való aktív részvételre.
A tagintézmények közös elvek, elvárások mentén, de önállóan készített helyi pedagógiai programjuk alapján valósítják meg nevelési célkitűzéseiket, feladataikat. Nevelőtestületünk gyermekközpontú szemléleten alapuló nevelő – fejlesztő munkája biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott gyermeki személyiség teljes kibontakozását, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával az egyenlő hozzáférést, a gyermeki szükségletek kielégítését, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását, a teremtett világ és az ember által létrehozott környezet védelmét.

Fontosnak tartjuk, hogy

 • gyermekeink szeretetteljes légkörben, érzelmi biztonságban töltsék óvodás napjaikat
 • gyermekeink számára öröm legyen a világ megismerése, melyet sok-sok játékos tevékenységen, tapasztalatszerzésen keresztül biztosítanak óvodapedagógusaink
 • gyermekeink a legoptimálisabb mértékben fejlődjenek, természetesen önmagukhoz mérten
 • a családi nevelésre támaszkodva közösen adjunk esélyt minden gyermek számára
 • a szülőkkel harmonikus, konstruktív kapcsolatot alakítsunk ki

Arra törekszünk, hogy gyermekeink:

 • érdeklődőek, kiegyensúlyozottak legyenek
 • képességeik megfelelően fejlődjenek
 • örömteli, élmény gazdag időt töltsenek óvodáinkban, ezáltal lehetővé téve a zökkenőmentes iskolakezdést
 • fedezzék fel az ismeretszerzés örömét, élvezzék a játékos tanulást
 • fogadják el egymást, legyenek képesek baráti kapcsolatokat kialakítani
 • adják meg a tiszteletet gyermektársaiknak és a felnőtteknek egyaránt
 • szeressenek óvodába járni, bízzanak óvodapedagógusainkban, a felnőttekben

Büszke vagyok a tagóvodáinkban folyó pedagógiai munkára, kollégáimra és a gyermekeinkre.
Köszönöm a fenntartónak és támogatóinknak a segítséget, hogy óvodáinkban továbbra is magas színvonalon családias, derűs környezetben, a boldog gyermekkor biztosításával teremthetjük meg a gyermeki személyiség szabad kibontakozásának optimális feltételeit.

Tisztelettel:
Tanács Zsuzsanna
főigazgató

Székhely: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
tel.: 62/271-311
Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
tel.: 62/551-603
e-mail: tanacs.zsuzsa(kukac)kisterseg-szegedi.hu


 

Ferencszállási Óvoda

SZKTT Óvodái Ferencszállási Óvoda

2016. szeptember 1-jétől a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái tagintézményeként működik az óvoda. Ferencszállás Csongrád megye déli részén található kis ...
Bővebben
Újszentiváni Óvoda

SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvoda

Óvodánk történetében 100 éves múltra tekinthetünk vissza. Újszentivánon 1909. szeptember elsején nyílt meg az első óvoda. A világháború viszontagságos éveit ...
Bővebben
Szatymazi Óvoda

SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda

Óvodánk az 1920-as években épült kúria épületében működik, egy festőien szép, barátságos környezetben. Óvodánk tágas, fákkal díszített udvara lehetőséget biztosít ...
Bővebben
Csicsergő Óvoda, Deszk

SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Deszken, Szegedtől 10 km-re található. Óvodánkat 1985-ben építették, 2009 nyarán akadálymentesítették és felújították. Szép, megújult ...
Bővebben