SZKTT Óvodái és Bölcsődéi Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Az intézmény neve: SZKTT Óvodái és Bölcsődéi Domaszéki Minimanó Bölcsőde

A bölcsőde címe: 6781 Domaszék, Ady Endre u. 14.

Telefonszáma: 70/376-5140

A bölcsőde vezetője: Maczka-Németh Orsolya

Fogadóóra: minden páros héten hétfőn 15-16 óráig.

A bölcsőde férőhelyszáma: 32

Csoportok száma: 3

Nyitva tartás: 7.00 és 17.00 között

Fenntartó neve, székhelye, elérhetősége: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

 

Személyi feltételek

Bölcsődevezető                                      1 fő főiskolai diplomával és szakképesítéssel

Kisgyermeknevelő-gondozó                  6 fő érettségivel és szakképesítéssel

Dajka dolgozó                                        3 fő tanfolyamot végzett

Gyermekorvos                                       1 fő havi 4 óra

 

Csoportszobák:

A bölcsőde összes helyisége megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. A három gondozási egység három csoportszobát foglal magába, melyek berendezése, felszereltsége biztonságos, minden szempontból megfelel a szakmai előírásoknak. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a feltételek javítása állandó feladat. A csoportszobákba a 2021-es évben új szőnyegeket tudtunk vásárolni, amely hozzájárult egy modernebb, megújult csoportszoba kialakításához. A gyermekek korszerű, kényelmes fektető ágyakon tölthetik a pihenőidejüket. A csoportban lévő bútorokat igyekszünk minél több, a gyermekek életkorának megfelelő játékkal feltölteni. A kolléganők a lehetőségeikhez mérten igyekeznek a bölcsődét és a csoportszobákat szebbé, esztétikusabbá tenni. Az ünnepi eseményeket és az évszakváltások figyelembevételével készülnek mindig a dekorációk, melyek kellő hangulatot biztosítanak.

Csoportszobák - Domaszéki Minimanó Bölcsőde Csoportszobák 02 Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Játékkészlet:

A játékkészletet igyekszünk folyamatosan bővíteni. Alapkészlettel rendelkezünk szerepjátékhoz, konstrukciós játékokhoz, meséléshez és bábozáshoz.

Öltözők:

  • Megfelelő méretű, funkciójú, színű szekrénykék, polcok, öltöztetők állnak a kisgyermekeink rendelkezésére
  • jól felszerelt, szeparált egészségügyi szekrényünk van

Mosdók:

A követelményeknek megfelelő berendezés, gondozószekrény, asztal, WC-k, bilik, lemosó-tárolók, ápolási szerek, tükör, fésűk állnak rendelkezésre.

Orvosi szoba:

Külön orvosi szoba áll rendelkezésünkre, ahol a bölcsődeorvosnak lehetősége van a gyermekek vizsgálatát elvégezni. Zárt szekrényben tároljuk a kötszereket és bölcsődeorvos által javasolt házipatikában tartott gyógyszereket.

Terasz:

Alkalmas levegőzésre, játékra, esetenkénti pihenésre

Udvar:

A gondozási egységekhez terasszal kapcsolódó játszóudvar megfelelő a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Alapvető felszereltségű, füves és szilárdabb részek is vannak, árnyékos, félárnyékos és napsütötte területek is fellelhetőek udvarunkon. A játszó-, mászó- és bújó alkalmatosságok alapkészletével rendelkezünk, de bővítésére törekszünk. A 2021-es évben a Tehetség Esély Alapítvány jóvoltából udvari játékkészletünk gyarapodott egy szép új, színes mászóhernyóval.

Udvar - Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Kapuk, ajtók, zárak, szegletek, sarkok, lépcsők:

 Biztonságosak, veszélyektől megfelelően védettek.

Személyzeti rész:

Öltöző, tusolóval, és mosdóval, illetve egy felszeret étkező került kialakításra az épületben a dolgozók számára.

Főzőkonyha:

A konyhát a Domatisz Kft. szerződés alapján üzemelteti. Főző, tálaló-étkeztet, edényzetünk és eszköztárunk, valamint egyéb konyhai felszerelésünk megfelelő. A bölcsődei étkeztetésben érvényes nyersanyag-, energia- és tápanyagtartalom normáit az 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 5.sz. melléklete határozza meg.

A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei

  1. Tanulás

A kisgyermekkori tanulás színterei: a természetes élethelyzetek, a gondozás és a játék a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció

A tanulás formái: utánzás • spontán játékos tapasztalatszerzés • a kisgyermeknevelő–gyermek interakcióiból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás

  1. Játék

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A játék a tanulás fő színtere. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást.

Játék - Domaszéki Minimanó Bölcsőde Játék 02 - Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Mozgás

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Domaszéki Bölcsődénkben mindhárom csoportban van most már csepphinta, mely amellett, hogy a gyerekek kedvence, kiváló mozgásfejlesztő eszköz is.

Mozgás 01 - Domaszéki Minimanó Bölcsőde Mozgás 02 - Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Mondóka, ének, zene

A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati állapotához igazodó ének, mondóka felkelti érdeklődését, formálja esztétikai ízlését, pozitív érzelmeket kelt, érzelmi biztonságot nyújt. A dal, zene kifejezi örömünket, bánatunkat. A zene, az ének színesebbé teszi a bölcsődében töltött időt.

Mondóka, ének - Domaszéki Minimanó Bölcsőde

 Vers, mese

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére. A bölcsődében az irodalmi és a népi műveknek egyaránt helyük van. Sokféle helyzethez kapcsolódhatnak, alakulását a gyermek pillanatnyi állapota, igényei befolyásolják. Nagyon szeretik a gyermekek, ha egy mese bábelőadás formájában kerül előadásra, mindig nagy örömmel fogadják.

Vers, mese - Domaszéki Minimanó Bölcsőde Vers, mese 02 - Domaszéki Minimanó Bölcsőde

Alkotó tevékenységek

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segíti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. A bölcsődei napirendbe tervezetten beépített foglalkozások többsége finommotorikát fejlesztő tevékenység, hiszen minden, amihez az ujjaik, szemük vagy szájuk koordinált mozgása szükséges, az ezt a képességüket segíti.

Alkotó tevékenység - Domaszéki Minimanó Bölcsóde Alkotó tevékenység - Domaszéki Minimanó Bölcsőde