Alapdokumentumok

SZKTT Óvodái és Bölcsődéi közfeladata

Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 13. par. (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.

SZKTT Óvodái és Bölcsődéi alaptevékenysége

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. par. 1. pont

1.1 pontja szerinti óvodai nevelés,
1.2. pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
1.21. pontja szerinti a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a fogyatékosság típusa szerint:

1. beszédfogyatékos (artikulációs és nyelvi zavar),
2. egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási-, súlyos figyelem-, súlyos magatartás-szabályozási zavar),
3. testi (mozgásszervi) fogyatékos,
4. érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos,
5. autista (autizmus spektrumzavarral küzdő).

 

Letölthető dokumentumok