Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kaszás utcai telephelyén

Széchenyi 2020

Infoblokk

PROJEKT BEMUTATÁSA

Főbb pályázati adatok

Pályázat címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése az SZKTT ESZI Kaszás utcai telephelyén

Projekt azonosító: TOP-6.6.2-16-SG1-2017-00001

Kedvezményezett: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)

Támogatás összege: 141 987 832 Ft (bruttó)

Kivitelezés helyszíne: Szeged, Kaszás u. 19. (hrsz: 24371/3)

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.17.

Építési kivitelezés tervezett időtartama: 2019. 04. 15 - 2019. 11. 15.

A projekt megvalósításának várható ideje: 2020. I. negyedév

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretein belül az SZKTT ESZI 6725 Szeged, Kaszás u. 19 hrsz: 24371/3 szám alatt új ingatlan építését kívánjuk megvalósítani, mellyel kiváltjuk az intézmény Vám téri, a szolgáltatás ellátására alkalmatlanná vált, elavult ingatlanját. A pályázó Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek felújítását, fejlesztését tűzte ki célul. Az egyik ilyen létesítmény volt a Vám tér 5 szám alatti épületben működő szociális intézményünk, mely eredetileg sem szociális intézménynek épült, ezért a funkcióját a helyiségek elosztása miatt sem tudja tökéletesen betölteni, valamint sajnos erősen leromlott állapotban van, és gazdaságosan nem oldható meg a felújítása.

A projekt során az új Kaszás utcai telephelyen fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatások:

  • étkeztetés,
  • idősek nappali ellátása (30 fő).

Egyéb, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, eszközbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

TÁMOGATÓ

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 141 987 832 Ft (bruttó)

Támogatás intenzitás: 100 %

KÖZBESZERZÉSEK

A projektben az építési tevékenységre kiírt közbeszerzés lezajlott. A nyertes céggel (Dél-Konstrukt Zrt.) 2019. április 1-jén kötöttük meg a vállalkozási szerződést. Az építés várhatóan még az idei év végére befejeződik.

Az építési kivitelezés megvalósítása után az eszközbeszerzés következik, valamint az új épület használatbavételi, valamint működési engedélyeztetése. A projekt teljes megvalósítása várhatóan 2020. I. negyedévben történik meg.

Az eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzés összeállítása folyamatban van.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

KÉPGALÉRIA