Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

 1. Adatkezelési tájékoztatónk célja

Ezzel a tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a weboldal működtetése, üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvényben) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Bemutatjuk, hogy a weboldal, valamint annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatos, uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogot.

2. A weboldal címe: https://kisterseg-szegedi.hu

3. A weboldal tulajdonosa:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT)
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telephely, iroda, levelezési cím: 6720 Szeged, Széchényi tér 5. (II. em. 5-6.)
Telefon: 62 / 551-600  Fax: 62 / 551-608
Email: info(kukac)kisterseg-szegedi.hu

4. Adatkezelő:

Adatkezelésért felelős szervezeti egység: SZKTT Koordinációs Központ
Adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője: dr. Csúcs Áron igazgató
Cím: 6720 Szeged, Széchényi tér 5. (II. em. 5-6.)
Telefon: 62 / 551-600  Fax: 62 / 551-608
Email: info(kukac)kisterseg-szegedi.hu

5. Tárhely és technikai üzemeltetés 

RITEK Zrt.
Cégjegyzékszám: 06-10-000279
Adószám: 11990778-2-06
Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
E-mail: iroda(kukac)ritek.hu
Telefon: 62 / 421-605
Web: http://www.ritek.hu

Program- és tartalomkarbantartás:

Lovászi József e.v. webmester
EV nyilvántartási szám: 57536138
E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu
Telefon: +36 30 938 7561

6. A weboldal célja:

 • a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának (SZKTT), valamint intézményeinek bemutatása, a működésükkel, tevékenységükkel összefüggő közérdekű információk publikálása
 • az SZKTT által kiírt közbeszerzési pályázatok anyagának közzététele
 • a pályázatok megvalósításával összefüggő közérdekű információk publikálása
 • az SZKTT-t irányító testületek üléseinek dokumentumaihoz való – egyéni jelszóhoz kötött – hozzáférés biztosítása a testület tagjai, állandó meghívottai és állandó közreműködői számára

7. Adatkezelési alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

8. Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

8.1 A weboldal megtekintésekor történő adatgyűjtés

Cookie- (süti) használat

Weboldalunk publikus felületei bárki által szabadon megtekinthetők. Ilyen a kisterseg-szegedi.hu fősite, valamint a kisterseg-szegedi.hu/ovodak alsite. Az ezeken közzétett nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközére (számítógép, mobil eszköz) és a webszerverre kerülnek.

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek.

A weboldal alján megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az első oldal megnyitásakor felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve számukra, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a sütik használatára globális jelleggel, az összes meglátogatott weboldalra érvényes tiltást állítson be a saját böngészőjében. Böngészőjük ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol el sütiket. használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy tiltásuk módjáról és következményeiről a https://kisterseg-szegedi.hu/cookie-tajekoztato oldalon nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel statisztikai adatokat gyűjtenek a tartalom megtekintéséről, ehhez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, gyakoriságról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

Webanalitikai eszközök

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt.

Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatot, csupán összesített statisztikát adnak a látogatók földrajzi megoszlásáról és érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a látogatottság elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találnak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeznek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információ: https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze. Megtudható általa, hogy hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, milyen programozási hibák fordulnak elő a weboldalon, mit kell tenni a keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez sem gyűjt.

Online marketing eszközök 

Google Ads remarketing követőkód: weboldalunk nem használ Google remarketing követőkódot.

Google Ads konverziókövetés: weboldalunk nem használ Google konverziószámláló kódot.

8.2 Személyes adatok megadása és kezelése

 • Egyéni regisztráció: weboldalunk publikus felületein a közönség köréből nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene bekérni (pl. hírlevélre való feliratkozás).
 • Hozzászólás, komment: weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. személynevek, e-mail címek) gyűjtése sem történik.
 • Jelszókérő űrlap: weboldalunk publikus felületein egyetlen kapcsolati űrlap található, a https://kisterseg-szegedi.hu/kozbeszerzesi-ajanlati-felhivasok/ oldalon.

Célja az, hogy az aktuális, jelszóval védett közbeszerzési felhívásokhoz, a kapcsolódó dokumentációkhoz, letölthető nyomtatványokhoz a pályázaton indulni kívánó érdeklődők (vállalkozások) előzetesen jelezzék megtekintési/letöltési szándékukat az SZKTT Koordinációs Központjának, ahonnan megfelelő kontroll után email-címükre hozzáférési jelszót kapnak.

Adatgyűjtés célja: felvenni a kapcsolatot a pályázni kívánó vállalkozásokkal, valamint ellenőrzött körülmények között biztosítani számukra a védett dokumentumokhoz való hozzáférést.

Jelszókérő űrlap által gyűjtött személyes adatok:

személynév
email-cím
telefonszám
cég neve
cég székhelye

Adatgyűjtés jogalapja: a pályázni szándékozó érdeklődők az űrlapon önként megadják a kapcsolatfelvételhez és a közbeszerzési ajánlati felhívás jelszavának megküldéséhez szükséges személyes elérhetőségi adataikat

Adatok felhasználása: az űrlapon beküldött személyes adatokat az SZKTT Koordinációs Központ pályázati referense gyűjti, az adatokat kizárólag a kapcsolatot kezdeményező személlyel történő kétirányú kommunikáció céljára használja, illetéktelen személynek nem adja át, hírlevél- vagy reklámküldésre nem használja, és csupán addig őrzi meg, amíg a pályázattal összefüggő kapcsolattartás azt megkívánja, de ezen belül is az Érintett kérésére bármikor törli. Amikor a kapcsolat befejeződött, az adatok törlésre kerülnek.

 • Polgármesterek Tanácsa zártkörű dokumentumtár megtekintése

A Társulás döntéshozó testületi üléseinek előterjesztéseit tartalmazó, zártkörű dokumentumtár kizárólag személyes felhasználónévvel és jelszóval érhető el, és kizárólag azok számára, akik a testület tagjai, állandó meghívottai vagy állandó közreműködői.

Hozzáférési jogot az érintetteknek az SZKTT Koordinációs Központ biztosít. Spontán, egyéni feliratkozás nem lehetséges.

Adatkezelő: SZKTT Koordinációs Központ

Adatkezelés célja: biztosítani a Társulás irányító testületének tagjai, állandó meghívottai és állandó közreműködői részére a testületi ülések meghívóihoz, előterjesztéseihez, mellékleteihez való hozzáférést.

Felhasznált személyes adatok:

érintett személyneve
email-címe
felhasználóneve
jelszava

Adatgyűjtés jogalapja: ezek a személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a testületi ülések meghívóinak és előterjesztéseinek zártkörű online eléréséhez és letöltéséhez

Adatok felhasználása:

Döntéshozó: a hozzáférési joggal rendelkező személyek köréről – mint adatkezelésért felelős vezető – az SZKTT Koordinációs Központ igazgatója, dr. Csúcs Áron dönt

Adatkezelő: a jogosultak névsorát és hozzáférési adatait az SZKTT Koordinációs Központ Titkárságán Nagy Anikó kezeli.

Adatfeldolgozó: a hozzáférési jogosultságokat a weboldal karbantartásával megbízott részéről Lovászi József e.v. állítja be és kezeli.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó az általuk kezelt/feldolgozott személyes adatokat szigorúan bizalmas adatként kezelik, illetéktelen személynek nem bocsátják a rendelkezésére, és csupán addig őrzik meg, amíg az érintetteknek a testületi üléseken való állandó részvétele azt megkívánja.

9. Kivel osztjuk meg a felhasználók adatait?

A weboldal megtekintéséről gyűjtött anonim statisztikai adatokat, a közbeszerzési ajánlati felhívásokhoz jelszót igénylő személyek elérhetőségi adatait, valamint a Társulás testületi üléseinek dokumentumait megtekintő zárt kör tagjainak személyes adatait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik féllel nem osztják meg, kéretlen reklámok, hírlevelek küldésére, illetve más egyéb célra nem használják fel.

10. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A pályázati jelszóigénylő űrlapon beérkező személyes adatokat csupán addig őrzi az Adatkezelő, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, de amennyiben az érintett kéri, bármikor törli.

A testületi ülések dokumentumainak megtekintéséhez kötődő személyes hozzáférési adatokat az Adatkezelő addig őrzi, amíg az Érintett személyek testületi tagsága, illetve állandó meghívotti státusza, valamint az állandó közreműködők megbízatása meg nem szűnik, vagy a zártkörű hozzáférésről döntési joggal rendelkező vezető a megszűnésről döntést nem hoz, illetve amíg az Érintett a saját hozzáférésének megszüntetését nem kéri. A hozzáférési jogosultság megszüntetése után az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

11. Hogyan védjük az általunk kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a webszerveren a 4. pontban megnevezett Tárhelyszolgáltató gondoskodik az ott tárolt személyes hozzáférési adatok magas szintű, folyamatos védelméről. A Tárhelyszolgáltató korszerű technikai eszközöket és biztonsági szoftverrendszereket alkalmaz annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

A korszerű védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis előforduló, az Érintettek személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, illetve a személyes adatok illetéktelen felhasználása (adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, továbbá haladéktalanul intézkedik a kármentésről és a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen rendkívüli okból személyes adatok továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.

12. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Weboldalunk programja semmilyen automatikus profilalkotást nem végez.

A közbeszerzési ajánlati felhívások megtekintéséhez szükséges személyes adatok bekérése, webszerverre és az illetékes munkatárshoz való továbbítása automatikusan és védetten történik, feldolgozása, biztonságos tárolása, őrzése, védelme az ezzel megbízott munkatárs feladata.

A weboldal forgalmáról adatokat gyűjtő Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

13. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

A közbeszerzési ajánlati felhívásokhoz jelszót kérő egyének személyes adatait külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

A testületi anyagokhoz hozzáféréssel rendelkező zárt kör tagjainak listáját az Adatkezelő megbízott munkatársa az Adatfeldolgozóhoz biztonságos online kapcsolaton keresztül továbbítja. Az Adatfeldolgozó megbízási szerződésben vállalt titoktartási kötelezettséget a megbízása során tudomására jutó információk kezelésére, az adatok és információk illetéktelenektől való megóvására, beleértve a személyes adatok maximális védelmét is.

14. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett a személyes adataival kapcsolatban?

Érintett az Adatkezelőnek a jelen tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségein bármikor

 • kérhet tájékoztatást személyes adatainak tartalmáról és kezelési módjáról,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
 • tiltakozást jelenthet be,
 • rendelkezhet korábban megadott hozzájárulásának visszavonásáról.

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait Adatkezelőtől kikérni. A kiadott export-fájlnak vagy dokumentummásolatnak a személyével kapcsolatos minden tárolt adatot tartalmaznia kell.

Az Érintett kérheti bármilyen korábban megadott személyes adatának módosítását vagy törlését. A törlés nem vonatkozik olyan adatokra, melyeket  technikai, adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okok miatt az Adatkezelőnek kötelező megőrizni.

15. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintettnek személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van, kérjük jelezze azt email-ben vagy telefonon az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelő:

SZKTT Koordinációs Központ
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: dr. Csúcs Áron igazgató
Cím: 6720 Szeged, Széchényi tér 5. (II. em. 5-6.)
Telefon: 62 / 551-600  Fax: 62 / 551-608
Email: info(kukac)kisterseg-szegedi.hu

Amennyiben Érintett úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Frissítve: 2023. 01. 30.

SZKTT Koordinációs Központ