SZKTT Koordinációs Központ

Közfeladata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a fenntartása alá tartozó intézmények köznevelési és szociális közfeladat ellátásának koordinálása, Az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján munkaszervezeti, pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési tevékenység ellátása munkamegosztási megállapodás szerint.

Alaptevékenysége

A feladat-ellátást szolgáló önkormányzati vagy a költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetésével kapcsolatos tevékenységek ellátása, az alapfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó üzemeltetési típusú, valamint összetett kombinált típusú szolgáltatások biztosítása. A helyi önkormányzati társulásban résztvevő települések társult feladatellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása. A költségvetési gazdálkodással, pénzügyi, számviteli, ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. Az egyes szakterületekhez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése. A helyi önkormányzatok fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseinek összegyűjtése, koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a pályázatkezelő szervezetekkel, a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi, európai uniós és egyéb források feltárása. Kistérségi orvosi ügyeleti ellátás koordinálása, adminisztrációja.

Letölthető dokumentum