Közbeszerzés

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik

1. A Kbt. 2. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseik vonatkozásában visszterhes szerződéseik megkötése céljából a Kbt. szabályai szerint kötelesek eljárni megadott tárgyú és értékű beszerzéseik megvalósítása érdekében, feltéve, hogy a beszerzés nem tartozik a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe.
A Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja szerint ajánlatkérőnek minősülnek – többek között – a helyi önkormányzatok, és a helyi önkormányzati költségvetési szervek.
„22. § (1) E fejezet alkalmazásában ajánlatkérők:
….d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács

 

II. AJÁNLATI FELHÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE

 

Az SZKTT közbeszerzési ajánlati felhívásainak listáját az alábbi, „Ajánlati felhívások” feliratú gombra kattintva tekintheti meg. A listán az aktuális és a lejárt határidejű ajánlati felhívásaink láthatók, időrendben visszafelé.

 

Ajánlati felhívások

 

Közbeszerzési ügyekkel foglalkozó munkatársunk irodai elérhetősége (munkaidőben):

Dr. Ledniczky Ildikó
Tel.: 62 551-600
Email: ledniczky.ildiko(kukac)kisterseg-szegedi.hu